Hovedside arrow Om bedriften
Om bedriften PDF Print E-mail

Tema Isoleringsprodukter AS (Tema) er stiftet i juli 2000 og holder til på Sandsli like utenfor BIsolasjonergen.

Bedriftens formål er handel med og produksjon av isoleringsprodukter og utleie av flere kategorier personell innen/relatert til isoleringsbransjen. Kategoriene kan være prosjektledelse og administrasjon, design av isoleringsløsninger/utarbeidelse av spesifikasjoner og isoleringsarbeid.

Filosofi

Tema ønsker først og fremst å være en høyt motivert leverandør som er til å stole på.

Fagområde

Tema ønsker å medvirke til bedre isoleringsløsninger, både mht produktvalg og ift standarder og spesifikasjoner. Slik medvirkning skal foregå med grundig saksbehandling og oppfølging av kundene.

"Bedre" produktvalg betyr å velge produkter som vil gi

1. Raskere/enklere installering

2. Reduksjon i antall feilkilder/øke bruken av produkter som dekker flere formål

3. Økt miljøvennlighet (miljøvennlige produkter)

4. Økt sikkerhet (redusere antall personskader, gode brannegenskaper)

5. Økt utnyttelsesgrad/mer effektiv bruk av ressurser (redusere svinn)

"Bedre" standarder betyr at Tema skal gå grundig inn i de standarder som finnes innen sitt produktområde, søke å få avklart uklarheter mtp å gi kommentarer og endringsforslag til rette vedkommende.

Tema kommentarer til ny Norsok, se tekniske emner.

"Bedre" spesifikasjoner betyr på samme måte at Tema skal være grundig når det er bedriftens eget ansvar å utarbeide spesifikasjoner. Tema skal også gi kommentarer og endringsforslag til spesifikasjoner andre har utarbeidet, og som bedriften har fått tilsendt eller har innhentet.

Se eksempel BSSA spesifikasjon utarbeidet av Tema.

Daglig leder

Rune Hellebø er eneste, fast ansatte i Tema.

Han har 4 årig utdannelse fra Sjøkrigsskolen innen logistikk/økonomi og ett års stabsskole.

Yrkeserfaringen er hovedsakelig fra stillinger innen samme fagfelt, men også ledelse av fagfeltet, innen og utenlands, blant annet 3 år ved Nato sitt hovedkvarter i Belgia. Han har også nær 4 års erfaring fra skolevirksomhet som sjef Sjøforsvarets Administrasjonsskole.

Kjennskapet til isoleringsbransjen har han fra sine 3 år som Personalsjef i Ticon Isolering og senere som første leder av R&M Industrier sin avdeling i Bergen 1995-2000.

Rune Hellebø var en av to som opprettet selskapene Solid Resources Inc, Dallas, USA og Terra Invest AS, Bergen. Forretningsideén var å erverve eierandeler i olje og gassprosjekter i USA og å tilby slike til investorer i Norge. Han solgte seg ut av virksomheten i 2002.

Fra 2002 har han drevet Tema Isoleringsprodukter AS på full tid.

 
< Prev
Administrasjon

Alt innhold er Copyright © Tema Isoleringsprodukter AS

Joomla!, Notepad++ og Adobe sine produkter ble brukt til produksjonen av denne siden